Bibendum Chair

Ghế Bibendum được thiết kế bởi Eileen Gray vao năm 1926. Lấy tên của nhân vật biểu tượng của công ty vỏ bánh xe Michelin.

+ Material: PU or leather and stainless steel
+ Colors: white, black
+ Dimensions: 90 x 70 x 70 cm