Bedside gun take lamp

Bedside gun take lamp

Đèn Bedside gun có hình dáng thiết kế rất độc đáo là hình khẩu súng lục chỉa lên rất phong cách. Đây là loại đèn đang được rất ưa chuộng trên thị trường Việt Nam, mạnh mẽ, cá tính đầy chất lính.
+ Dimentions: chân đèn: d = 16 cm, H = 45 cm
+ Colors: silver, gold